Veiligheid in parkeergarages creëren

14 Feb 2024

De parkeergarage is de eerste en laatste plek die bezoekers zien van een bedrijf, zorginstelling, organisatie of stad. Om hen met een positief gevoel te laten komen en gaan, is veiligheid van groot belang. Gebruikers van parkeergarages moeten niet alleen veilig zijn, maar zich ook veilig voelen. Bij de ontwikkeling van een parkeergelegenheid kan daar op allerlei manieren rekening mee worden gehouden. Volgens de NEN 2443 is er een onderscheid te maken in sociale veiligheid, verkeersveiligheid en constructieve veiligheid. Ook brandveiligheid is van belang in parkeergarages.

 

Sociale veiligheid

Gebruikers van de parkeergarage moeten zich veilig kunnen bewegen in het gebouw, zonder een gevoel van dreigend geweld. Verlichting, de aanwezigheid van toegangspoorten (eventueel snel sluitende speedgates), camera’s en personeel, design en routing kunnen allemaal bijdragen aan een veilig gevoel in parkeergarages. De uitstraling en het comfort van een parkeergarage zijn van grote invloed op de beleving van de bezoeker. Met de producten van Triflex valt elke uitstraling te creëren die u wenst, doordat de producten in alle kleuren te mengen zijn.

 

Verkeersveiligheid

Een goede routestructuur voor voertuigen en voetgangers vergroot automatisch de verkeersveiligheid. Die moet dan ook overzichtelijk, zichtbaar, begrijpelijk, berijdbaar en beloopbaar zijn. Maak afdelingen en verdiepingen herkenbaar voor de bezoeker door kleurgebruik of benamingen. Verplaats u bij het maken van het planologisch ontwerp en de lay-out van de parkeergarage zoveel mogelijk in de bezoeker. De bewegwijzering moet tot in de puntjes verzorgd zijn. De bezoeker kan op die manier in een oogopslag zien waar hij naar toe moet. Kies daarom zorgvuldig de plek uit voor de bordjes uitgang, auto’s en voetgangers. Naast de bewegwijzering met borden zijn ook de markeringen belangrijk voor de verkeersveiligheid. Zorg dat de belijning en pijlen voor looproute, rijroute en parkeervakken op de juiste plekken worden aangebracht. Vergeet daarbij de loopsuggestiepaden richting voetgangersoversteekplaatsen (zoals zebrapaden) en markeringen op de wanden niet. Bij verkeersveiligheid zijn ook snelheidsbeperkende maatregelen zoals drempels belangrijk. Ook hier kunnen de producten van Triflex oplossing bieden.

Meer informatie over verkeersveiligheid? Beluister onze podcast over wayfinding. 

Constructieve veiligheid

Alle constructiedelen in een parkeergarage moeten volgens de NEN 2443 waterdicht zijn en ook zonder afwerking vloeistofkerend. Dat betekent dat ze langs de omtrek en bij doorbrekingen moeten zijn voorzien van opstanden en dan wel op zo’n manier dat (brandbare) vloeistoffen niet op lagere niveaus en in de stijgpunten (hellingbanen, trappen, en dergelijke) terecht kunnen komen. Het voorkomen van condensvocht is ook belangrijk, omdat dit schade kan veroorzaken aan geparkeerde voertuigen. De dakvloer, de bovengronds liggende parkeervloeren en de verharding van een parkeergarage moeten bovendien een goede waterafvoer hebben. Op het laagste parkeerniveau moet ten minste een waterverzamelpunt zijn voor het inhangen van een klokpomp voor wateroverlast door calamiteiten. Daarnaast moet op het laagste punt van hellingbanen die helemaal of deels in de open lucht liggen, een wateropvanggoot aanwezig zijn.

 

Brandveiligheid

Ondanks dat brandveiligheid geen onderdeel is van de NEN 2443, is brandveiligheid wel van belang voor de algehele veiligheid in de parkeergarage. Denk aan de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie, doordachte ventilatie en rookbeheersing wat zorgt voor veilige vluchtwegen voor bezoekers en goede brandblusinstallaties zoals een sprinklerinstallatie. Ook in de coatings kan worden bijgedragen aan brandveiligheid. Zo hebben de systemen van Triflex een brandvertragende werking en zullen luminicerende markeringen zorgen voor zichtbare routing in het donker.


Categorieën
Advertenties
Share this on