Veiligheid in parkeergarages | GRATIS whitepaper!

17 May 2023

Veiligheid in de parkeergarage

 De parkeergarage van een bedrijf of instelling is de eerste en de laatste plek die bezoekers zien. Het is belangrijk dat deze bezoekers met een goed gevoel binnenkomen en ook weer met een fijn gevoel vertrekken. Het gevoel van veiligheid is hierbij essentieel.

De NEN 2443 onderscheidt 3 soorten veiligheid in een parkeergarage: constructieve, sociale en verkeersveiligheid.

Constructieve veiligheid
Constructieve veiligheid houdt in dat men kijkt of het gebouw veilig is gebouwd. Gebruikers moeten zich veilig kunnen bewegen door de parkeergarage. Alle constructiedelen moeten volgens de NEN 2443 waterdicht zijn en ook zonder afwerking vloeistofkerend. Men moet condensvocht voorkomen, dit kan namelijk schade veroorzaken aan de geparkeerde voertuigen. Het beton moet van goede kwaliteit zijn, er mag geen chloride zijn binnengedrongen. Ook moet er een goede waterafvoer, wateropvanggoot en een goed waterverzamelpunt aanwezig zijn. Hierdoor voorkomt men wateroverlast.

Sociale veiligheid
Met sociale veiligheid, bedoelt men het gevoel van veiligheid door de sfeer in de parkeergarage. Men moet zich door de parkeergarage kunnen bewegen, zonder bang te zijn voor geweld. Aspecten die hieraan kunnen bijdragen, zijn verlichting, camera’s, personeel, toegangspoorten, design, routing en ‘vrouwenparkeerplaatsen’.

Verkeersveiligheid
De laatste vorm van veiligheid in een parkeergarage volgens de NEN 2443 is verkeersveiligheid. Hiermee wordt bedoeld dat er een duidelijke, overzichtelijke route loopt voor zowel bestuurders als voetgangers. De route moet veilig en beloop- of berijdbaar zijn. Het is belangrijk dat bestuurders en voetgangers elkaar zo min mogelijk kruisen, dit geldt natuurlijk ook voor bestuurders onderling. Op die manier voorkomt men ongelukken.

Meer weten over veiligheid in een parkeergarage? Download dan GRATIS Triflex’ whitepaper ‘Bouwstenen voor de perfecte parkeergarage’.


 

Categorieën
Advertenties
Share this on