Column: Motorfiets parkeren: een vak apart?

21 May 2019

Vanuit historisch oogpunt draait het reguleren van parkeren vaak om het parkeren van de auto. De afgelopen jaren is hier de fiets uit noodzaak aan toegevoegd. Het patroon dat ik hierin zie, is dat het parkeren van een vervoermiddel pas serieus wordt genomen, als het eigenlijk al te laat is. Geldt dit ook voor de motorfiets, vraag ik mijzelf als motorrijder af?

Door Edwin van der Gracht (Spark)

Motorfiets
De motorrijder. Een apart volk als je het aan mij vraagt. In Nederland hebben ongeveer 1,4 miljoen mensen een motorrijbewijs, zij bezitten in totaal rond de 800.000 motorfietsen. In totaal legt deze groep 1,5% van het totaal aantal voertuigkilometers af. Dat is niet veel en komt redelijk overeen met het beeld dat ik van de motorrijder heb. Een grote groep ‘mooi weer rijders’ en een selecte groep die ervoor kiest om het woon-werk verkeer met de motor af te leggen. Zij draaien met gemak 20.000 kilometer per jaar erbij op de teller. In mijn ogen een bewonderenswaardige prestatie.

Parkeervak of trottoir?
Over het parkeren van de motorfiets was mij weinig duidelijk. Niet lang geleden heb ik tijdens het motorrijexamen de lesmotor in een parkeervak moeten parkeren. Dan zal hij daar wel thuishoren. Als ik kijk hoe het er in de praktijk aan toe gaat, constateer ik dat veel motorrijders ervoor kiezen om hun motor op het trottoir te parkeren. Maar is dat eigenlijk wel toegestaan? Nee, blijkt als ik word geattendeerd op artikel 10 RVV 1990(Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990), waarin wettelijk is vastgelegd dat bestuurders hun voertuig niet op het trottoir mogen parkeren. Dat geldt dus ook voor motorfietsen. Dat verbaast mij. De praktijk laat toch een heel ander beeld zien.

De reden van trottoir parkeren is dat voor een motor in een parkeervak parkeergeld betaald moet worden. Het argument: ‘waar laat ik dan mijn parkeerticket’ gaat met de uitbreiding van het kenteken parkeren in veel steden niet meer op. Dan toch maar op het trottoir, daar is het tenminste wel gratis. En in veel gemeenten wordt het parkeren van motorfietsen op het trottoir gedoogd.

Kiezen
Eigenlijk is het dus kiezen tussen twee kwaden. Vanuit het oogpunt dat parkeerplaatsen zo efficiënt mogelijk gebruikt moeten worden, hoort de motorfiets naar mijn idee niet thuis in een parkeervak. Ook lijkt het mij ongewenst om het trottoir te bestempelen als parkeerplaats voor de motorfiets.

Behoefte
Om een oplossing te vinden voor dit vraagstuk, stap ik weer even in mijn rol als motorrijder. Waar heb ik als motorrijder behoefte aan? Ik heb behoefte aan een plek waar ik mijn motor veilig kan parkeren. Hieronder versta ik: een plek waar de kans op schade aan mijn motor klein is en waar ik de mogelijkheid heb om mijn motor ergens aan vast te zetten. Als in een gebied betaald parkeren van kracht is, vind ik het ook nog reëel dat ik hier parkeergeld voor moet betalen. Wel ben ik van mening dat dit bedrag lager moet zijn dan de kosten voor het parkeren van een auto. Mijn motor neemt immers stukken minder ruimte in beslag dan een auto.

Te laat?
Zijn we al te laat om het parkeren van de motorfiets op een goede manier te organiseren? Zelf denk ik van niet. Het motorfiets parkeren is hiervoor in Nederland te beperkt in omvang. Betekent dit dat we helemaal niets hoeven te doen en afwachtend achterover kunnen leunen? Juist niet!

De oefening die ik zojuist deed, het bedenken van een parkeeroplossing geredeneerd vanuit de gebruiker en zijn specifieke behoeften, zou voor ieder vervoermiddel uitgevoerd moeten worden. Want hoe zit het met de 20 tot 30 duizend brommobielen in Nederland? En met de sterk groeiende groep speed pedelecs? Twee voorbeelden van vervoermiddelen met een afwijkende behoefte als het aankomt op parkeren.

Gebruiker
Laten we onszelf tot doel stellen om voor deze en andere vervoermiddelen op zoek te gaan naar vanuit de gebruiker geredeneerde parkeeroplossingen. Hoe gaan we dat doen? Door in gesprek te gaan met de gebruiker zelf. Wij motorrijders zijn met genoeg!

‘Uitgelicht’ is de maandelijkse column van de young professionals van Spark, waarin zij zich binnen het vakgebied parkeren verdiepen in een onderwerp, dat hun (bijzondere) interesse heeft.
Bekijk de verschenen columns uit deze serie:
-Verkiezen jongeren MaaS boven eigen auto? 
-Zijn er duurzame alternatieven voor de elektrisch aangedreven auto?

 

Op de hoogte blijven? Volg ons op Twitter LinkedIn
Of meld je (gratis) aan voor Update

Categorieën
Thema's
Advertenties
Share this on