Pilot dynamisch slim laden op parkeerlocaties van het Rijksvastgoedbedrijf

14 Dec 2023

De Nederlandse overheid beschikt over veel vastgoed, verspreid over het hele land. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), of RVB, is de overkoepelende organisatie die een groot deel van al het vastgoed van de rijksoverheid beheert. Een belangrijk aspect hiervan is de energiehuishouding, zoals elektriciteit- en gasverbruik. Onder het elektriciteitsverbruik valt ook de laadvraag van elektrische voertuigen (EV’s). Het RVB heeft aan de specialisten van EVConsult gevraagd om de impact van het laden, en hoe daarmee om te gaan, te onderzoeken. EVConsult heeft voor het RVB onderzocht wat de impact is van mogelijke laadoplossingen bij verschillende locaties van de Rijksoverheid.

De Rijksoverheid heeft zichzelf als doel gesteld om in 2028 100% emissieloos te rijden. Dit is een ambitieuze doelstelling, die voor een versnelling van de verduurzaming van het wagenpark zorgt. Van deze voertuigen zal het leeuwendeel elektrisch rijden. Daarbij ontvangen gebouwen van de overheid, naast de eigen medewerkers, ook bezoekers en personen van de facilitaire ondersteuning, van wie de voertuigen ook steeds vaker elektrisch zullen zijn. 

Laadfaciliteiten op kantoor

De transitie naar EV’s kan niet plaatsvinden zonder goede faciliteiten op kantoor. Door veel EV’s op kantoor te laten laden, neemt het elektriciteitsgebruik hier hard toe. EVConsult heeft voor het RVB onderzocht wat de impact is van mogelijke laadoplossingen bij verschillende locaties van de Rijksoverheid. Om tot precieze onderzoeksresultaten te komen, zijn drie pilotlocaties uitgekozen die representatief zijn voor de panden in beheer van het RVB. Dat zijn een kazerne, een rechtbank en een rijkskantoor.

Laadoplossingen naar scenario

Een belangrijke reden om de impact van laden goed in kaart te brengen is dat laadinfrastructuur niet zomaar uitgebreid kan worden. Immers, netcongestie en oplopende elektriciteitstarieven staan niet toe dat er overal zomaar geladen kan worden. Om dit probleem het hoofd te kunnen bieden zijn er zogenaamde `slimme’ laadoplossingen onderzocht, naast een scenario waarin er zogenaamd `dom’ geladen wordt. De laadscenario’s zijn daarvoor als volgt:

  • `Dom’ laden, waarin iedereen maximaal laadt vanaf het moment van aankomst totdat de auto vol is;
  • ‘Static load balancing’, waarin het laadvermogen gespreid wordt over de gehele parkeerduur;
  • ‘Dynamic load balancing’, waarin de laadvraag wordt gebalanceerd op basis van het vermogen dat het gebouw vraagt;
  • ‘Dynamic load balancing’ in combinatie met extra vermogen van zonnepanelen;
  • ‘Dynamic load balancing’ in combinatie met zonnepanelen en snelladers; en
  • ‘Vehicle to building’ (V2B), waarin EV’s op het moment dat het gebouw veel energie vraagt elektriciteit terug leveren en zelf laden op momenten dat de gebouwvraag relatief laag is.

Naast technische vereisten zijn ook de financiële aspecten van de verschillende laadvarianten door de experts van EVConsult geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Hierbij is vooral gekeken naar hoe de verschillende varianten zich tot elkaar verhouden per pilotlocatie.

Resultaten pilot Rijksvastgoedbedrijf

Uit de resultaten bleek dat inzetten op ‘dynamic load balancing’ op de kazerne en bij het rijkskantoor een absolute vereiste is om aan de toekomstige laadvraag te kunnen voldoen. Vanuit financieel oogpunt is ‘dynamic load balancing’ ook altijd aan te raden, waarbij op het rijkskantoor bleek dat dit scenario in combinatie met zonnepanelen de beste variant is. Bij de rechtbank is het de komende paar jaar nog niet noodzakelijk om ‘dynamic load balancing’ te implementeren. Kort gezegd is het voor toekomstbestendige laadinfrastructuur bijna altijd aan te raden om ‘dynamic load balancing’ als eis mee te nemen. In het onderstaande figuur staat een voorbeeld van welke impact verschillende laadscenario’s op de restwaarde restcapaciteit van een gebouw hebben.

 

Figuur 1: Voorbeeld van 3 laadvarianten bij een rijksgebouw in vergelijking met de contractwaarde (blauwe stippellijn) en de restwaarde restcapaciteit (oranje lijn) van het gebouw. Op het moment dat de laadvraag hoger ligt dan de restwaarde restcapaciteit van het gebouw, kan geconcludeerd worden dat er niet aan de laadvraag van die variant voldaan kan worden. In dit voorbeeld blijkt dus dat `simpel’ laden niet mogelijk is, terwijl static en dynamic load balancing er wel voor zorgen dat aan de gehele laadvraag voldaan kan worden zonder de restwaarde restcapaciteit te overschrijden.

 

Nadere informatie advies slimme laadoplossingen

Bent u geïnteresseerd in advies over slimme laadoplossingen voor uw organisatie en wilt u voor uw vloot en/of gebouw(en) een soortgelijke analyse? Neem dan gerust contact op met EVConsult voor nadere informatie! Onze adviseurs vertellen u graag wat EVConsult voor u kan betekenen.

Voor meer info:https://www.evconsult.nl/nieuws/dynamisch-slim-laden-op-locaties-van-het-rijksvastgoedbedrijf/ 

Categorieën
Advertenties
Share this on