Meerderheid gemeente Delft positief over nieuw parkeerbeleid

16 Apr 2013

 

In de zomer van 2012 is in Delft veel maatschappelijke onrust ontstaan over de voorgenomen plannen met betrekking tot parkeren in de binenstad. Het college van Delft heeft in oktober Empaction gevraagd hen te helpen met het doorbreken van de ontstane impasse. De samenwerking tussen gemeente en Empaction heeft geleid tot het opstellen van nieuw parkeerbeleid dat voor een belangrijk deel tegemoet komt aan de maatschappelijke bezwaren, maar geen afbreuk doet aan de gemeentelijke belangen. Tegelijkertijd is een financiële bezuininigstaakstelling gerealiseerd van ruim 1,6 miljoen euro (vanaf 2017). De eerste reacties uit de raadscommissie zijn positief.

Klik hier voor het volledige artikel.

Categorieën
Share this on