NIEMAN De Raadgevende Ingenieurs

 • Adres
  Postbus 40217
 • Postcode
  3504 AA
 • Plaats
  Utrecht
 • Land
  Nederland
 • Telefoon
  0302413427
 • E-mail
 • Website
 • Contactperson(en)
  Natinja Kuilder
 • Omschrijving
  De adviseurs van NIEMAN werken mee aan robuuste gebouwen die een veilige, gezonde en comfortabele leefomgeving bieden gedurende de totale gebruiksduur. Onze integrale kennis zorgt voor bouwkwaliteit.

  Bij parkeer- en stallinggarages spelen zowel bouwfysische als stedenbouwfysische aspecten een rol. De belangrijkste stedenbouwfysische aspecten betreffen het buitenmilieu (geluid- en luchtemissies). De belangrijkste bouwfysische aspecten betreffen het binnenmilieu (ventilatie) en de brandveiligheid.

  Een parkeergarage moet brandveilig zijn conform het Bouwbesluit. Omdat veel parkeergarages de maximale brandcompartimentsgrootte volgens Bouwbesluit van 1.000 m2 overschrijden en compartimentering niet altijd wenselijk is, dient een gelijkwaardige oplossing gevonden te worden. Voor besloten (ondergrondse) parkeergarages worden gelijkwaardige oplossingen gebaseerd op een offensieve brandweerinzet waarbij de brandomvang beperkt blijft tot enkele auto’s. Compartimentering kan dan ook achterwege blijven, mits:
  • brandweerinzet mogelijk wordt gemaakt door rookbeheersingsmaatregelen in combinatie met automatische branddetectie; of
  • brandweerinzet mogelijk wordt gemaakt door een automatische
  brandbeheersingsinstallatie die de brandomvang beperkt houdt.

  Dit leidt tot twee mogelijke brandveiligheidsconcepten voor besloten parkeergarages:
  • een brandveiligheidsconcept op basis van brandventilatie;
  • een brandveiligheidsconcept op basis van een automatische blusinstallatie.

  Een concept op basis van brandventilatie is erop gericht rook zodanig te verdunnen of verdrijven dat zicht op de brand ontstaat waardoor een effectieve brandweerinzet mogelijk wordt. De vereiste ventilatiecapaciteit is daarbij vrijwel altijd hoger dan de vereiste capaciteit voor de gebruiksventilatie. De rookbeheersingsinstallaties worden aangestuurd door een automatische branddetectie-installatie. Op basis van CFD-berekeningen kan de brandventilatie exact gedimensioneerd worden.

  Bij een concept op basis van een automatische blusinstallatie wordt de parkeergarage voorzien van een sprinklerinstallatie (of watermistinstallatie) waarbij de brandomvang vrijwel altijd beperkt blijft tot één auto. Met een offensieve brandweerinzet wordt de brand vervolgens definitief geblust. Mechanische ventilatie blijft bij dit concept noodzakelijk voor de gebruiksventilatie.

  Welk concept het meest passend is voor een parkeergarage hangt af de omvang en geometrie van de parkeergarage, omvang en typering van eventuele bebouwing op de parkeergarage, het gewenste veiligheidsniveau (robuustheid) en private eisen ten aanzien van bedrijfscontinuïteit. Met een risicobeoordeling kan hierin een goede afweging worden gemaakt.

  Voor natuurlijk geventileerde (bovengrondse) parkeergarages geldt dat de mogelijkheid van brandweerinzet afhankelijk is van de weersomstandigheden. Een effectieve offensieve brandweerinzet kan dan ook niet gegarandeerd worden. Wanneer de parkeergarage voldoende open is zal de brand ook zonder brandweerinzet lokaal blijven. Er moet echter wel rekening worden gehouden met een langduriger brand waarbij meer auto’s betrokken raken. Omdat het omwille van private eisen (het beperken van schade, bedrijfscontinuïteit, overlast omgeving) veelal wel wenselijk is dat de brandweer zo mogelijk een offensieve inzet pleegt, dienen de constructies van de parkeergarage tegen een dergelijke langdurige thermische belasting bestand te zijn.

  Voor natuurlijk geventileerde parkeergarages wordt een brandveiligheidsconcept opgesteld gebaseerd op een voortdurend autobrandscenario, zonder brandweerinzet. Met berekeningen op basis van een natuurlijk brandconcept wordt beoordeeld of de constructies tegen de thermische belasting van een langdurige autobrand bestand zijn.

  De brandveiligheidsconcepten voor parkeergarages worden door Nieman RI op integrale wijze opgesteld, rekening houdend met alle aspecten die bij brandveiligheid een rol spelen. Op basis van het brandveiligheidsconcept kan Nieman-Valk de Uitgangspuntendocumenten (UPD’s) voor de brandveiligheidsinstallaties opstellen.
  "De adviseurs van NIEMAN De Raadgevende Ingenieurs leveren een bijdrage aan het creëren van duurzame gebouwen waarin mensen veilig, gezond en comfortabel wonen, werken en recreëren."
  Categorieën
  Share this on