Over PNNL

De parkeermarkt zit in het brandpunt van economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Duurzaamheid, bedrijvigheid, mobiliteit en bereikbaarheid, stadsontwikkeling, digitalisering, elektrificatie; parkeren raakt een groot aantal actuele thema's. De dynamiek in parkeren is groot, net als het innovatief vermogen van de spelers op deze markt. Wie actief en succesvol wil zijn in parkeren, zal de ontwikkelingen en innovaties moeten blijven volgen en eigen kennis en ervaring moeten toevoegen om de gezamenlijke parkeerexpertise naar een hoger niveau te brengen. 

Parkeer Netwerk Nederland inspireert en informeert

Parkeer Netwerk Nederland inspireert en informeert parkeerprofessionals al meer dan 10 jaar. We brengen de markt en de experts samen en maken kennis, nieuws, regelgeving en nieuwe inzichten beschikbaar. We initiëren, stimuleren en faciliteren de professionele discussies, koppelen parkeervragen aan antwoorden van experts, verbinden professionals met professionals. PNNL organiseert inspiratiemiddagen, evenementen, locatiebezoeken; alles om kennisuitwisseling mogelijk, inspirerend en aangenaam te maken. 

Echt alles over parkeren, voor én door professionals. Dat is de kern van Parkeer Netwerk Nederland. PNNL is er om elkaar te versterken, in de ogen te kunnen kijken, op nieuwe ideeën te brengen en te helpen innoveren. Elke deelnemer is een onmisbare bouwsteen in dit waardevolle bouwwerk. En voor elke niet-deelnemer zijn wij de waardevolle kennis- en informatiebron en parkeeragenda. 

Echt alles over parkeren, voor én door professionals

Volg Parkeer Netwerk Nederland, neem deel aan onze inspiratiebijeenkomsten, maak gebruik van de Parkeerbibliotheek, bezoek onze evenementen en ontmoet de specialisten, beleidsmakers en marktpartijen. Blijf op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen in jouw en onze parkeerwereld!


Share this on