NIEUWS
Interview Nils Rosmuller | IFV | “Welke impact heeft elektrisch vervoer op veilig parkeren?“
[2021-03-09]

Parkeer Netwerk Nederland haalt de expertise en de experts graag binnen om kennis te delen over actuele en relevante onderwerpen. Ook als we elkaar niet kunnen ontmoeten tijdens onze inspiratiemiddagen en evenementen, houden we de discussie levend. Specialist Nils Rosmuller van Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) geeft hier een voorzet voor het uiterst actuele onderwerp: andere brandstoffen en brandveiligheid van parkeergarages.

“Regelgeving omtrent elektrische voertuigen en parkeergarages loopt achter de ontwikkelingen aan, dus specifieke richtlijnen zijn er nog niet.Toch zijn er wel regels om in acht te nemen om de brandveiligheid in parkeergarages te verbeteren.” Dat zegt Nils Rosmuller, lector Energie- en transportveiligheid van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in Arnhem. Het IFV is de landelijke kennis- en opleidingsorganisatie voor de veiligheidsregio’s. Het is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat veiligheidsregio’s helpt bij het versterken van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. “Er zijn in toenemende mate elektrische voertuigen op de Nederlandse wegen en dus ook in de parkeergarages. En er komen steeds meer laadpunten in de garages. Alleen al op basis van dit soort cijfermatige trends zullen we vaker te maken krijgen met brandincidenten met elektrische voertuigen in parkeergarages.”


Johan van der Graaf, senioronderzoeker bij het IFV vervolgt: “Voor de bestrijding van een brand in een elektrisch aangedreven voertuig is sprake van een aantal complicerende factoren. Een brandende accu is veelal moeilijk te blussen. Enerzijds vanwege de thermal runaway - het zelf instandhoudende effect van de brand door de gassen die zich ontwikkelen. Anderzijds omdat bluswater moeilijk bij de accucellen kan komen. Die zitten ergens onderin de auto in een stevig, weer- en waterdicht omhulsel. Als je die cellen niet kunt koelen, blijft de accu branden en zichzelf steeds opnieuw ontsteken, tot dat de energie eruit is.”

 

Maatregelen brandveiligheid in parkeergarages
Rosmuller legt uit: “Er zijn verschillende mogelijkheden om de brandveiligheid van alternatief aangedreven voertuigen in parkeergarages te vergroten. Het begint echter met de veiligheid van het voertuig zelf. De technologie innoveert en dat zal bijdragen aan meer brandveiligheid. Bij de huidige generatie lithium-ion batterijen is er een kans op thermal runaway. Er wordt door batterij- en automobielbranche hard gewerkt aan nieuwe batterijtechnologie die veiliger is, met verder wel dezelfde voordelen als Li-ion batterijen. Toepassing van een sprinkler- of watermistinstallatie is een effectieve maatregel omdat deze een brand bij de bron aanpakt. Daardoor wordt de kans op branduitbreiding naar andere voertuigen of panden verkleind.”
Van der Graaf vult aan: “Er moet rekening mee worden gehouden dat een offensieve binneninzet van de brandweer in een parkeergarage niet plaatsvindt. Dat blijft een afweging van de verantwoordelijke ter plekke natuurlijk, en afhankelijk van de gevaarzetting en het risico voor omwonenden en omliggende constructies. Maar in principe blust de brandweer niet in een parkeergarage: te gevaarlijk, te ingewikkeld, te groot en te heftig. Wel wordt onderzocht of er (vaker) gebruik gemaakt kan worden van blusrobots om te koelen en de brand beheersbaar te houden.”


Aanbevelingen voor ontwikkelaar, bouwer en beheerder
“Nu elektrische voertuigen een steeds substantieler deel van het wagenpark uit gaan maken, is er nader onderzoek nodig naar de brandveiligheid van elektrische voertuigen in parkeergarages en naar de constructieve veiligheid. De kans bestaat dat uiteindelijk de bouwregelgeving aangepast moet worden op de ontwikkelingen. Ontwikkelaar, bouwer en beheerder van een parkeergarage kunnen intussen zelf ook maatregelen nemen. Door de constructie van de parkeergarage beter te beschermen, zoals extra bescherming bij de laadplekken. Laadpalen kunnen voorzien worden van aanrijbeveiliging. Verder is het verstandig om een centrale noodstop in te bouwen die bij een incident direct de stroomvoorziening van de laadpalen onderbreekt. Daarnaast is het voor de brandbestrijding praktisch om op elk moment een overzicht te hebben van wat zich waar bevindt, aan installaties en (elektrische) voertuigen.”

______________

Dat zijn belangrijke vragen die aan bod komen als je het hebt over de veiligheidsrisico’s die alternatieve brandstoffen als elektriciteit en waterstof met zich meebrengen. Parkeer Netwerk Nederland betrekt experts als Nils Rosmuller en Johan van der Graaf graag bij actuele thema’s en onderwerpen.

 

Informatie over dit onderwerp is beschikbaar in De Parkeerbibliotheek op www.pnnl.nl

Op de hoogte blijven? Meld je GRATIS aan voor onze nieuwsmail over dit actuele thema. info@pnnl.nl

Copyright © PARKEER NETWERK NEDERLAND. All rights reserved.