Verschillende maatschappelijke, economisch en/of politieke onderwerpen raken het parkeren. Direct en indirect. Iedereen vormt zich hierover een oordeel, maar wat zeggen de experts hierover? In de rubriek expert opinion zijn verschillende meningen bijeengebracht.

Copyright © PARKEER NETWERK NEDERLAND. All rights reserved.