PARKEERKALENDER
12/12/2019
Bezoek eens een andere kelder... 2019
We gaan naar de haaien in 2019! Het feest van 2018 was bijzonder, maar maak uw borst maar nat voor de 2019-Jubileumeditie! Reserveer nu al...
23/01/2020
De kansen en bedreigingen van de stikstof problematiek op parkeren
Inspiratiemiddag | Stikstofproblematiek Stikstof domineert het dagelijkse nieuws. Na de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 en...
18/06/2020
Parking Golf Open 2020
Mensen doen zaken met mensen! Druk, druk, druk, de waan van de dag. Relaties onderhouden, offertes uitbrengen, gesprekk...
Copyright © PARKEER NETWERK NEDERLAND. All rights reserved.