PARKEERKALENDER
13/02/2020
Bekijk parkeren door een andere bril
Wegens succes herhaald Tijdens de Vakbeurs Mobiliteit zijn op het parkeertheater twee dagen VR-Sessies gehouden. In totaal hebben ca. 240 ...
05/03/2020
De kansen en bedreigingen van de stikstof problematiek op parkeren
Inspiratiemiddag | Stikstofproblematiek Stikstof domineert het dagelijkse nieuws. Na de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 en...
18/06/2020
Parking Golf Open 2020
Mensen doen zaken met mensen! Druk, druk, druk, de waan van de dag. Relaties onderhouden, offertes uitbrengen, gesprekk...
Copyright © PARKEER NETWERK NEDERLAND. All rights reserved.