Bekijk parkeren door een andere bril
  • Bekijk parkeren door een andere bril
  • 27/11/2019
  • Vakbeurs Mobiliteit - Expo Houten
Vragen? Neem contact op!

Een primeur in de parkeerwereld!

Er is een strijd gaande om de openbare ruimte. Gemeenten staan voor de uitdaging deze beperkte ruimte zo efficiënt mogelijk in te delen. Woningbouw, bedrijven, landbouw, infrastructuur, natuur; alles verdient een plek. Parkeren is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden om gemeentelijke ambities op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en gezondheid te bereiken. Maar hoe?

In de VR-sessie ‘Bekijk parkeren door een andere bril’ kijkt u létterlijk door een andere bril. Zet de VR-bril op en stap binnen in de Albert Cuyp garage in Amsterdam: de eerste parkeergarage onder een Amsterdamse gracht. De garage is medio 2018 gebouwd en heeft ruim €35 miljoen gekost. Veel geld dat niet alleen besteed is aan parkeren. Dankzij de 600 ondergrondse parkeerplaatsen is in de directe omgeving ruimte vrijgekomen voor de fietser, de voetganger en voor groen. Een efficiënt gebruik van de openbare ruimte. Maar wat is het effect van deze garage op de andere ambities in het gebied?

Met het oog op vier verschillende beleidsterreinen; Mobiliteit, Ruimte, Economie, Duurzaamheid, gaan we in op vragen als "hoe is parkeren ingezet om het ruimtelijke spanningsveld te verlichten?", "In hoeverre is de situatie rondom de parkeergarage veranderd?", 
 "Wat zijn de gevolgen voor de verkeersstromen in het gebied?", 
"Welke positieve en negatieve effecten zijn zichtbaar?"  
En misschien wel de belangrijkste vraag: "wat kunt u, als mobiliteitsdeskundige, leren van deze situatie?"

 

Tijden en aanmelden

Op beide beursdagen is deelname aan de VR-sessies mogelijk. deze worden dagelijks gehouden op vaste tijden: 11:00 uur, 13:00 uur en 14:30 uur.

Aanmelden voor één van de VR-sessies is nu al mogelijk: KLIK HIER

Evenementen photo
Sign list
Copyright © PARKEER NETWERK NEDERLAND. All rights reserved.