WELKOM BIJ PNNL
Parkeer Netwerk Nederland is het netwerk voor personen, bedrijven en instellingen die zich (bedrijfsmatig) bezighouden met parkeren
 
Parkeer Netwerk Nederland is een ontmoetingsplaats met (inter)actieve informatie-uitwisseling zowel in het virtuele als persoonlijk netwerk. Als een neutrale, onafhankelijke organisatie is Parkeer Netwerk Nederland geen belangen-organisatie, geen kennisplatform of branchevereniging. Wij zijn een verzamelpunt van bedrijven, mensen en informatie met als onderwerp parkeren in Nederland. Naast een actueel informatie portaal zullen wij, samen met u, regelmatig evenementen organiseren. U kunt dan onderling nader kennismaken en kennis opdoen
 

Parkeer Netwerk Nederland wil zijn:
het netwerk voor iedereen die betrokken is bij parkeren in Nederland
proactief, informerend, opiniërend en signalerend
faciliterend, onafhankelijk en neutraal

Parkeer Netwerk Nederland treedt naar buiten met:
informatievoorzieningen op alle fronten van de parkeersector (publicaties, bijeenkomsten, evenementen, etc.)
● trends, innovaties en ontwikkelingen in de sector
nieuwswaardigheden

Parkeer Netwerk Nederland heeft een marktverkenning uitgevoerd waaruit gebleken is dat de behoefte aan een breed parkeer-netwerk groot is. Zowel bij overheden, exploitanten, leveranciers, beleidmakers, adviseurs en vormgevers. Bij kleine en grote ondernemingen.

Daarom willen wij het lidmaatschap laagdrempelig houden en aanvullende diensten en services aanbieden waaruit u kunt kiezen. Wat u wilt, waar u behoefte aan heeft, wat bij u past en wat binnen uw budget past. Onze ambitie is het creëren van een netwerk met vele leden waar iedereen zich thuis voelt!
 

Netwerk
Het huidige netwerk bestaat uit organisaties uit alle gelederen van de parkeerbranche: gemeenten, exploitanten, adviseurs, architecten, ontwikkelaars, bouwers, investeerders en (toe)leveranciers. Kleine en grote bedrijven uit het hele land. 

Als u aangesloten wilt zijn bij hét netwerk voor parkerend Nederland, meldt u dan nu aan via het menu LID WORDEN? bovenaan de paginaNa aanmelding ontvangt u van ons per e-mail automatisch een wachtwoord. Per post ontvangt u een bevestiging en een factuur voor het voldoen van de jaarbijdrage.

Copyright © PARKEER NETWERK NEDERLAND. All rights reserved.