ALGEMENE NETWERK REGELS

Parkeer Netwerk Nederland hecht waarde aan duidelijkheid. Daarvoor zijn enkele algemene regels opgesteld die behoren bij het netwerk en de daarbij verschuldigde jaarbijdrage. Deze regels krijgt iedere deelnemer bij aanmelding van de deelname toegestuurd.

Aansluiten bij het netwerk
Aansluiting bij het netwerk is mogelijk voor ieder bedrijf dat of elke organisatie die actief is op de Nederlandse parkeermarkt.

Bedrijfsdeelname
Parkeer Netwerk Nederland hanteert een niet persoonsgebonden bedrijfsdeelname. Dit houdt in dat alle medewerkers van de organisatie gebruik kunnen maken van het aanbod. Per evenement kunnen twee personen gratis deelnemen aan de Parkeer Kennis Events. Wie deelneemt is aan het bedrijf. Hiermee heeft u maximale flexibiliteit qua belangstelling, agenda, regio, etc.

Parkeer Netwerk Nederland organiseert daarnaast verschillende relatie-evenementen ,zoals het Parking Golf Open en het eindejaarevenement “Bezoek eens een andere kelder…”. Deze evenementen zijn facultatief. Alle deelnemers ontvangen hiervoor een uitnodiging. De bijdrage is afhankelijk van het soort evenement en wordt bij deelname aan het evenement separaat in rekening gebracht. Voor deze evenementen bestaat tevens de mogelijkheid tegen betaling relaties, collega’s en/of partners uit te nodigen.

Regels ten aanzien van de jaarbijdrage

De jaarbijdrage voor Parkeer Netwerk Nederland voor 2021 bedraagt € 595,- excl. BTW. De verschuldigde jaarbijdrage geldt voor een heel kalenderjaar.

Afmelden kan ieder jaar, mits schriftelijk gemeld vóór 1 december. Bij niet tijdige afmelding loopt de deelname stilzwijgend door.

Tussentijds afmelden is mogelijk, echter zonder recht op restitutie van de jaarbijdrage.

De jaarbijdrage wordt jaarlijks voor 1 november vastgesteld door Parkeer Netwerk Nederland.

Uiteraard zal worden gehouden aan de wet bescherming persoonsgegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juiste weergave van de gegevens op de profielpagina ligt bij de aangesloten bedrijven zelf. Parkeer Netwerk Nederland is hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk.

Parkeer Netwerk Nederland | ANR 2021 | 27102015

Copyright © PARKEER NETWERK NEDERLAND. All rights reserved.